กว่างกิ


กว่างกิ
      "กว่างกิ"เป็นกว่างตัวผู้ มีเขาสั้น เวลาชนกัน จะไม่สามารถหนีบกันได้ แต่จะใช้เขาล่างที่ยาวกว่าเขาด้่านบนงัดกัน กว่างกิเป็นด้วงกว่างที่อดทนมาก มันจะไม่ยอมกันง่ายๆ ด้วยเหตุที่กว่างกิ มีเขาสั้น จึงไม่นิยมนำมาชนกัน แต่มักจะนำมาใช้เป็นกว่างล่อแทน

***กว่างล่อ คือกว่างที่นำมาเป็นคู่ฝึกให้กับด้วงกว่างตัวเก่งของเรานั่นเอง